Visma CX 360

Erfarenhet

 
CX 360 är en komplett voice-of-customer-plattform avsedd för att mäta och utveckla kundupplevelsen i alla kanaler och beröringspunkter. CX 360 gör det möjligt för dig att identifiera vilka processer och avgörande KPI:er som driver medarbetar- och kundupplevelser och som verkligen gör avtryck i din verksamhet.

Med feedbackprogramvara som går lätt att ta i drift och integrera i alla affärssystem, och som inkluderar standardiserade mätmetoder som NPS, CES och CSAT för kontaktcentermiljöer och många andra områden, kan du vara säker på att få en komplett och omfattande helhetsbild av din verksamhet och vilken kundupplevelse den ger upphov till. Då kan du fånga upp även svaga signaler tidigt och styra verksamheten mot nöjdare människor och smidigare operationer.
aiworks-cc-800

CX 360 för CC

CX 360 för CC ger dig kvantifierad information i realtid om prestandan hos ditt kontaktcenter och
dina kundorienterade processer. Du kan enkelt upptäcka eventuella utvecklingsbehov, agera innan
saker drar iväg och se till att din kundtjänst håller en konsekvent linje på en hög nivå.

aiworks-erp-crm-800

CX 360 för ERP & CRM

Dra nytta av påverkbara kundinsikter, oberoende av verksamhet eller system. Förbättra kundupplevelsen, öka produktiviteten och spara resurser. Läs om hur CX 360 hjälpte en fastighetsförvaltare att uppnå allt detta och mer.

How To Measure Customer Experience In Real Time | Customer Story

The Visma Flow CX360 is a complete platform for measuring and developing customer experience across...