Visma CC Suite

Verktyg

 
 
Visma Flow CC Suite är ett kontaktcenter och en kundärendehanteringsplattform med hög tillgänglighet och ett stort antal funktioner. Tack vare sin inbäddade maskininlärning och sina kundåterkopplingsfunktioner når CC Suite långt bortom de vanliga standardlösningarna. CC Suite briljerar i alla kundsupportbehov och innehåller även kraftfulla kampanjhanteringsverktyg för utåtriktad kommunikation.

CC Suite går enkelt att integrera i alla dina affärsprocesser och skalas efter dina verksamhetsbehov på ett naturligt sätt. Driftsättningen av systemet går blixtsnabbt tack vare alla standardiserade funktioner – du kan ha igång systemet inom bara några dagar.

Oavsett ärende, typ av kanal, om kommunikationen riktas utåt eller inåt eller vilka integrationer du väljer – CC Suite är den enda lösning du behöver.