Myynnin kasvattaminen

Myynti on murroksessa. Ostajan valta on myyntiprosessissa yhä suurempi. Ennen myyjäkontaktia tai ostopäätöstä asiakkaat ottavat eri vaihtoehdoista selvää huomattavasti aikaisempaa enemmän. Kun otat asiakkaaseen yhteyttä, on ajoitus yleensä väärä.

Tilanne on toki sama kilpailijoilla ja kaikilla muillakin toimialoilla. Tämä on yritykselle valtava mahdollisuus erottautua ja voittaa uskollisia asiakkaita puolelleen.

Tämän päivän myynnissä voittaja on se, joka tuntee asiakkaansa ja osaa palvella parhaiten. Jos ostaja ottaa tuotteista ja palveluista yhä enemmän selvää, tulisi myynnin toimia samoin asiakkaan suhteen. Asiakastuntemus nousee ratkaisevaksi tekijäksi. Sitä saadaan keräämällä asiakkaista relevanttia tietoa. Asiakastuntemusta hyödyntämällä voidaan tarjota asiakkaalle oikeita tuotteita ja palveluita.

Provad voi tarjota sinulle asiantuntemuksen ja välineet, joiden avulla opit tuntemaan asiakkaasi paremmin ja hyödyntämään tätä tietoa tehokkasti myynnissäsi. CIM-ratkaisun avulla keräät asiakkaistasi arvokasta tietoa, jota voit hyödyntää monikanavaisessa myynnissä.

 

Opettele tuntemaan asiakkaasi ja myyt enemmän

Myynnin kasvattamista tukee parhaiten oikeanlaisen tiedon löytäminen. Tiedon keräämisellä voidaan löytää vastauksia kysymyksiin, kuten:

  • Mistä asiakas on kiinnostunut ja miten hän käyttäytyy?
  • Minkä asiakasryhmän ostopotentiaali on suurin meidän tuotteita ja palveluita kohtaan?
  • Missä asiakkuuden elinkaaren vaiheessa asiakkaamme on?

Kun hankit asiakkaistasi oikeanlaista tietoa, voit hyödyntää sitä tehokkaasti myynnissä. Löydät potentiaalisimmat asiakkaasi, parannat konversiota ja myyt enemmän. Saat samalla tyytyväisempiä asiakkaita, koska tarjosit heille oikeita tuotteita tai palveluita oikeaan aikaan.

Nykyisistä asiakkaista voi kerätä tehokkaasti tietoa suoraan asiakasrajapinnasta – myynnistä, asiakaspalvelusta tai markkinoinnista. Esimerkiksi asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen sisältöä voidaan hyödyntää tehokkaasti myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa. Näin voidaan esimerkiksi löytää ostoa harkitsevia asiakkaita ja tavoittaa heidät oikeaan aikaan.

Provad CIM on myynnin kasvattamiseen kehitetty ratkaisu, joka perustuu asiakastiedon keräämiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Provadin CIMin avulla keräät tietoa asiakasrajapinnasta kaikissa kanavissa. Provadin ja kumppanimme, analytiikan huippuosaajan Customer Intelligence Finlandin (CiFi) avulla valjastat tiedon myynnin tehokkaaseen käyttöön. Ratkaisuihimme kuuluu välineet, joiden avulla voit parantaa myynnin konversiota ja volyymiä.

 

Tehokkaampaa myyntiä oikeilla toimintatavoilla ja välineillä

Monissa yrityksissä on kehitettävää myynnin prosesseissa. Asiat tapahtuvat usein liian sattumanvaraisesti ja käytännöt vaihtelevat myyjäkohtaisesti. Asiakastiedon kerääminen ei ole systemaattista ja tietojen hyödyntäminen on vaillinaista. Manuaalisia työvaiheita on paljon, erityisesti buukkauksessa.

Voimme auttaa sinua kehittämään myyntiäsi. Olemme toimittaneet asiakkaillemme ratkaisuja, joilla automatisoiaan myynnin ja asiakasviestinnän prosesseja. CIM-ratkaisun voit automatisoida esimerkiksi ulossoittoprosesseja ja vuorovaikutteisia tekstiviestikampanjoita. Provadin ulossoittoratkaisu helpottaa myyjän toimintaa tuomalla automaattisesti soittolistasta potentiaalisimmaksi määritellyn liidin tai asiakkaan taustatietoineen. Soittolistaa voidaan päivittää jopa automaattisesti ja reaaliajassa päivittyvää analytiikkaa hyödyntämällä.

 

Verkkokaupan myynnin kasvattaminen

Parannat verkkokauppasi myyntiä, kun tarjoat asiakkaille oikea-aikaista palvelua. Kun vastaat asiakkaan kysymyksiin tai osoitat olevasi saatavilla tarvittaessa, uskaltaa asiakas tehdä ostopäätöksen.

Reaaliaikainen chat toimii verkkokaupassa erityisen hyvin, sillä asiakkaan ei tarvitse vaihtaa asiointikanavaa. Voit parantaa palvelua ja myyntiä entisestään, kun voit hyödyntää chatissa asiakkaan tietoja ja verkkosivujen analytiikkaa. Voit esimerkiksi tehdä lisämyyntiä, kun näet asiakkaan ostoskorin sisällön ja arvon. Palvelet paremmin, kun näet millä sivulla asiakas on. Voit palvella ja myydä yksilöllisemmin, kun tunnistat rekisteröityneen asiakkaan chatissa.

Asiakkaat käyttävät myös muita kanavia verkkokauppa-asioinnin yhteydessä. Tarjoa siis verkkokauppaasi myös muita yhteydenottotapoja. Kun linkität kanavat ja niistä kerääntyvät asiakastiedot yhteen, voit jatkaa palvelutapahtumaa missä tahansa kanavassa.

Provad ja kumppanimme giosg.com voivat tarjota ratkaisun, jotka parantavat verkkokaupan verkkokaupan palvelua ja myyntiä. Provadin ICC-ratkaisu yhdistää giosgin reaaliaikaisen chatin muihin asiakaspalvelukanaviin ja asiakastietoihin. Palvelet paremmin ja myyt enemmän.

 

Monikanavainen myynti

Saat merkittävää kilpailuetua, kun parannat asiakastuntemusta ja myynnin konversiota, tehostat myynnin prosesseja ja käytät myyntiäsi tukevia välineitä. Hyvä myynti on hyvää palvelua. Myyt enemmän, kun tavoitat asiakkaasi oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa ja oikealla sisällöllä. Ratkaisujemme avulla voit kehittää myyntiäsi ja automatisoida markkinointia eri kanavissa:

  • puhelimitse,
  • sähköpostilla,
  • tekstiviestillä,
  • sosiaalisessa mediassa,
  • chatissa verkkosivuillasi,
  • ynnä muissa kanavissa.

Ota yhteyttä meihin. Autamme kasvattamaan myyntiäsi parantamalla myynnin konversiota ja automatisoimalla myynnin prosesseja. Katsotaan yhdessä, miten tämä kannattaa toteutttaa sinun myyntiorganisaatiossasi.

Ota yhteyttä

Haluatko kasvattaa myyntiäsi?

Jätä yhteydenottopyyntö

Ari Matula

Ari Matula

Sales Director

Tel.+358 20 761 9612

ari.matula@provad.fi