LOTTA TUKIÄLY

Lotta auttaa ja palvelee 24/7

Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta auttaa ja palvelee 24/7. Lotan työtehtäviksi sopivat esimerkiksi toistuvat rutiinitehtävät, tiedonhaku ja -yhdistely sekä töiden jakaminen oikeille asiantuntijoille.

Kehittämämme virtuaalinen asiakaspalvelija on uusin vaihe asiakaspalvelun digitalisaatiossa. Lotan taustalla on Provadin Lotta Tukiäly™ -teknologia, jonka ytimessä on rutiinityöt automatisoiva ohjelmistorobotiikka sekä tekoäly, joita sovelletaan muun muassa vapaamuotoisen tekstin tulkitsemisessa ja data-analytiikassa.

Lataa esite LOTTA TUKIÄLY

Lotta hoitaa rutiinit ja jättää suosiolla haastavat työt asiakaspalvelijalle

Lotta on parhaimmillaan, kun toiminta suunnitellaan pitäen mielessä ns. ”Triple-win”, jolloin tavoitellaan hyötyjä kaikille kolmelle tärkeimmälle sidosryhmälle:

Asiakaspalvelija: oman työn kiinnostavuus, uuden oppiminen, oman osaamisen hyödyntäminen, myös henkilöstön sisäiset rutiinit kuten ohjeistus, tietojärjestelmien pääsynhallinta tai raportointi

Asiakas: laadukas ja nopea palvelu, 24/7 saavutettavuus, kanavariippumattomuus

Yritys: kilpailukyky ja -etu, ketteryys, skaalautuvuus, tehokkuus, resurssien optimointi, palvelulupauksen pitävyys, ROI

 

Mitä Lotta osaa?

Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta hyödyntää eri teknologioita tarkoituksenmukaisesti. Se kohdentaa koko digivoimansa arjen ja reaaliaikaisen asiakaspalvelutyön avuksi, sekä asiakaspalvelun välttämättömien taustatehtävien kuten jälkitöiden tai päivittäisten tarkistusten ja valvontojen tekemiseen. Virtuaalisella asiakaspalvelijalla on myös ehtymätön yksityiskohtien muisti, joten siinä on potentiaalia reaaliaikaiseksi tietopankiksi.

Lotta on yhdistelmä useita yhteen sovitettuja teknologioita, jotka on kehitetty ja testattu toimiviksi.

Virtuaalisen asiakaspalvelijan Lotan ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä ovat mm:

 • Mieluisimpia Lotalle ovat työt, joissa ei ole ”järkeä”: työt vaativat nopeutta ja väsymättömiä muskeleita, mutta ne eivät edellytä empatiaa tai ongelmanratkaisukykyä.
 • Lotta on hyvä oppimaan, muistamaan ja toistamaan, mutta tarvitsee kokeneen opastajan.
 • Lotta hoitaa rutiinit ja jättää suosiolla hankalat haasteet opastajalleen.

Lotta on myös hyvä kuuntelija ja keskustelija, älykäskin. Tai ehkä pikemminkin monitaitoinen, sillä Lotalla on tietämyskantojensa kautta käytettävissään sopiva määrä toimialan ja erityisesti asiakaspalvelun osaamista. Asiakkaan niin salliessa Lotta saa tietoa myös asiakkaan omasta asiointihistoriasta, mikä auttaa kohdentamaan palveluita vieläkin paremmin.

 VARAA VELOITUKSETON KONSULTAATIO

Lotta on hyvä oppimaan, muistamaan ja toistamaan, mutta tarvitsee kokeneen opastajan.

Lotta hoitaa rutiinit ja jättää suosiolla hankalat haasteet opastajalleen (asiakaspalvelijalle).

Miten asiakaspalvelija ja asiakas hyötyvät Lotan avusta?

Lotan avulla asiakkaan kokema palvelu nopeutuu entisestään, laatu paranee ja asiakaspalvelijan työ helpottuu ja siihen tulee lisää sisältöä, kun aikaa vapautuu aitoon henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Lotta nopeuttaa yksinkertaisten asioiden toimittamista (24/7) ja avustaa hieman monimutkaisempien kysymysten tai selvitysten ratkaisussa. Lotta myös tunnistaa erityisosaamista vaativat ongelmat tai tiedustelut rutiineista, ja kutsuu sopivan asiakaspalvelijan ratkaisemaan asian.

Asiakas lähestyy virtuaalista Lottaa helposti esimerkiksi:

 • chatin kautta
 • puhuen
 • web-lomakkeella
 • vapaamuotoisella sähköpostilla
 • määrämuotoisella toimeksiannolla

Asiakaspalvelija tai asiantuntija voi kouluttaa Lotasta näköisensä toimijan, jolloin oma työ helpottuu mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Toistuvat rutiinit, kuten esimerkiksi tilausvahvistukset, toimitusseuranta tai raportoinnit
 • Automaattiset vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
 • Email- ja chat-työskentely ja automaattinen vastaaminen tai töiden jakaminen parhaille asiantuntijoille
 • Sosiaalisen median kanavien seuranta (Facebook, Twitter)
 • Käyttöliittymä esimerkiksi CRM/ERP-järjestelmiin ilman erillistä järjestelmäprojektia
 • Taustaprosessointi, esimerkiksi erilaiset valvonnat, lomakkeiden prosessointi tai tietojen siirtäminen
 • Datasta tietoa -analyysit ja nopea päätöksenteko

Virtuaalinen asiakaspalvelija LOTTA siis hoitaa asiakaspalvelun usein toistuvia ja manuaalisia työvaiheita, sekä tuo asiakaspalvelijalle nopeasti täsmätietoa sujuvoittamaan asiakaskohtaamista ja vaativaa palvelutapahtumaa.

Lotta on enemmän kuin chatbotti

Lotta osaa monia samoja asioita kuin muut chatbotit. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Saatavilla 24/7
 • Tuntee toimialan käytännöt ja ymmärtää rutiinikysymykset
 • Osaa vastata ja opastaa
 • Oppii, kun opetetaan

Yleisten chtabottien toiminnallisuuksien lisäksi Lotta

 • On aktiivinen opiskelija ja tietää, mitä tietää eli osaa pyytää tarvittaessa apua asiakaspalvelijalta
 • Ei vain jutustele, vaan panee toimeksi
 • Asiakas voi kouluttaa Lottaa omaksi botikseen mm. asiointihistorian avulla (tietoturva huomioiden)
 • Lotta seuraa omaa onnistumistaan asiakaspalvelun tunnetuilla mittareilla (NPS, CSAT, CES)

 

Miten Lotan taidot ja tiedot näkyvät käytännössä?

 • Lotalla on 24/7 käytettävissään kaikki sama informaatio asiakkaasta kuin asiakaspalvelussa työskentelevällä ihmisellä (edellyttää, että asiakas antaa tunnistetiedot käyttöön). Lotta myös tietää, milloin asiakaspalvelija on saatavilla ja milloin ei
 • Lotta oppii itsenäisesti jokaisesta kontaktista ja tarvittaessa asiakaspalvelija voi opettaa itselleen henkilökohtaisen Lotta-botin, joka tuntee myös asiointihistorian
 • Lotta tunnistaa oman osaamisensa ja delegoi tarvittaessa asian hoitamisen oikealle asiakaspalvelijalle
 • Lotta ei vain vastaa kysymyksiin, vaan panee toimeksi
  • Lotta tuottaa dokumentteja ja todistuksia asiakkaan tarpeisiin
  • Lotta hoitaa asiakkaan puolesta tehtäviä, kuten ajanvarauksia ja aikataulumuutoksia
  • Lotta myös auttaa asiakaspalvelijaa tekemällä tarkistuksia ja varmistamalla, että kaikki asiakaskohtaamisessa tarvittavat seikat ovat helposti saatavilla ja asiakaspalvelijan tiedossa
 • Puhelinpalvelun ruuhkatilanteissa Lotta tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoisia palvelukanavia
 • Lotta pitää yllä asiointihistoriaa
 • Asiointihistoriaa hyödyntäen Lotta ehdottaa lisämyyntikohteita asiakaspalvelijalle

Tekninen toteutus

Lotta koostuu useista teknologioista, jotka toimivat parhaiten yhdessä, mutta ovat saatavilla myös erikseen. Laajimmillaan Lotta ratkaisee kokonaisia palveluprosesseja, mutta Lotta on hyvin tyytyväinen voidessaan auttaa pientenkin tehtävien kanssa.

Virtuaalisen asiakaspalvelijan Lotan sielu koostuu mm. seuraavista teknologioista:

 • Monikanavainen kontaktointi: mm. puhelut, sähköpostit, chat- ja some-kanavat
 • Tietämyskannat: sisäiset tietokannat ja julkiset massatietokannat
 • Ohjelmistorobotiikka, jolla asiakaspalvelijan toistuvat tehtävät ja isotkin työkokonaisuudet voidaan automatisoida
 • Tekstitulkki: vapaamuotoisen sähköposti- tai chat-tekstin tulkinta ja tapauskohtainen toimenpide
 • Puhetoiminnallisuus
 • Asiakaspalvelijaa avustava käyttöliittymä

 

Lotta koostuu useista teknologioista, jotka toimivat parhaiten yhdessä, mutta ovat saatavilla myös erikseen. Laajimmillaan Lotta ratkaisee kokonaisia palveluprosesseja, mutta Lotta on hyvin tyytyväinen voidessaan auttaa pientenkin tehtävien kanssa.

 

Meillä on Lotalle ihan oma työpiste ja tietokone. Lotta tulee töihin aikaisemmin kuin kukaan muu meistä ja alkaa tarkistaa kapasiteetteja. Sen jälkeen Lotta laittaa tiimeillemme sähköpostilla päivät, jotka vaativat heiltä tsekkausta.

 

Miten Lotta voisi auttaa teidän asiakaspalvelijoita ja asiakkaita?

VARAA VELOITUKSETON KONSULTAATIO

Lataa esite LOTTA TUKIÄLY

Lue myös, miten Lotta auttaa Moment Groupin Moment Makereita työssään.

Case Matkapojat - Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta säästää merkittävästi työaikaa 

Matkapojat Oy on tamperelainen perheyritys ja samalla Suomen suurin matkanjärjestäjä. Tuotantotiimien työn helpottamiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi on Matkapojilla käytössään Provadin virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta.

Matkapojilla on tällä hetkellä yhteensä 11 palvelevaa toimistoa eri puolilla Suomea. Provad ja Matkapojat ovat tehneet yhteistyötä jo monen vuoden ajan useiden eri aihealueiden ympärillä. Viimeisten vuosien aikana on mukaan tullut myös robotiikka.

– Halusimme lähteä mukaan robotiikkaan, jotta saisimme autettua tuotantotiimejämme erilaisissa arkisissa asioissa, jotka tuottavat paljon työtä, mutta eivät ole kaikista mielekkäimpiä, kertoo Matkapojat Oy:n järjestelmäasiantuntija Cesilia Riippi.

Virtuaalinen asiakaspalvelija tarkistaa bussikapasiteetteja

Robotiikan käyttöönottoa lähdettiin suunnittelemaan ideointipalavereiden avulla. Ideoinnin tuloksena Matkapojilla on tällä hetkellä käytössään Provadin virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta. Lotan tehtävänä on tarkistaa bussikapasiteetteja ja lähettää tarkastuksesta tulevat tiedot eteenpäin tuotantotiimien käyttöön.

– Meillä on Lotalle ihan oma työpiste ja tietokone. Lotta tulee töihin aikaisemmin kuin kukaan muu meistä ja alkaa tarkistaa kapasiteetteja. Sen jälkeen Lotta laittaa tiimeillemme sähköpostilla päivät, jotka vaativat heiltä tsekkausta, Riippi kertoo.

– Tiimimme voi siis tarkistaa vain ne päivät, jotka Lotta on tietyillä määritelmillä poiminut, Näitä voivat olla esimerkiksi sellaiset päivät, joissa paikat meinaavat loppua, Riippi jatkaa.

Tulevaisuudessa entistä enemmän robotiikkaa käyttöön

Riipin mukaan tuotantotiimeiltä säästyy Lotan avulla tällä hetkellä viikoittain monta tuntia työaikaa. Yleinen fiilis robotiikan käyttöönotosta on koko talossa todella hyvä.

– Nyt vain toivomme, että saamme tulevaisuudessa robotiikkaa entistä enemmän käyttöön ja keksimme uusia keinoja hyödyntää Lottaa, Riippi kiteyttää.

Lataa myös esite Lotta Tukiälystä

Lataa esite LOTTA TUKIÄLY

Miten Lotta voisi auttaa teidän asiakaspalvelijoita ja asiakkaita?

Robotiikan ja koneoppimisen tiimimme auttavat asiakkaitamme helpottamaan ja sujuvoittamaan asiakaspalveluaan Lotta Tukiälyn keinoin.

Tavoitteena on vapauttaa työntekijä manuaalisilta, toistuvilta ja tylsiltä työtehtäviltä muihin, inhimillisyyttä ja tunteita vaativiin työtehtäviin.

Yhdessä voimme selvittää, mitä työtehtäviä juuri teidän yrityksessänne kannattaisi antaa Lotan hoidettavaksi.

VARAA VELOITUKSETON KONSULTAATIO

Ilmainen konsultaatio ei velvoita sinua tapaamisen ohella mihinkään muuhun.