Customer stories we are proud of

Back to all cases

Näin palvelee virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta [video]

Katso videolta, miten virtuaalinen asiakaspalvelija helpottaa niin asiakaspalvelijan työtä kuin asiakkaan kokemaa palvelua. 

Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta auttaa ja palvelee 24/7. Lotan työtehtäviksi sopivat esimerkiksi toistuvat rutiinitehtävät, tiedonhaku ja -yhdistely sekä töiden jakaminen oikeille asiantuntijoille.

Näin asiakkaan kokema palvelu nopeutuu, laatu paranee ja ennen kaikkea asiakaspalvelijalle vapautuu aikaa aitoon henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Lotta Tukiälyn™ ydin on rutiinityöt automatisoiva ohjelmistorobotiikka sekä tekoäly, jota sovelletaan mm. vapaamuotoisen tekstin tulkitsemisessa ja data-analytiikassa.

Keskustellaanko teidän tilanteestanne, ja kuinka automatisoiva ohjelmistorobotiikka voisi auttaa yritystänne?