Asiakastuki

Provadin asiakkaana voit jättää tukipyynnön Service Deskiimme, joka pyrkii ratkaisemaan asiasi mahdollisimman pian.


Tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin, ylläpitoon jne. liittyvät asiat palvelupyyntönä: 
palvelupyynto@provad.fi 

Vika- ja häiriötilanteissa vikailmoituksena: 
vikailmoitus@provad.fi

TAI
Service Desk p. 020 755 9770
(valinta 1.)

 

Vika- tai häiriötilanteen ratkaisun nopeuttamiseksi pyydämme, että tukipyynnössä kerrotaan mahdollisimman paljon selventäviä tietoja, joita tilanteesta riippuen voivat olla esimerkiksi

  • Ongelman yleiskuvaus
  • Käyttäjät joita ongelma koskee (agentti-ID ja alanumero)
  • Mitä oltiin tekemässä ennen virhettä ja virheen sattuessa?
  • Ajankohta jolloin virhe havaittiin (kellonaika tai päivämäärä)
  • Millä ohjelmistoversiolla ja laitetyypillä virhe havaittiin?
  • Onko virhettä kohdattu aiemmin tai muilla käyttäjillä?
  • Onko virhe helposti toistettavissa seuraamalla tilanteeseen johtanutta tapahtumapolkua?
  • Mahdolliset virhettä havainnollistavat liitteet kuten kuvakaappaukset